Butter

ទឹកដោះគោរសជាតិសូកូឡា ស្រ្តបឺរី វ៉ានីឡា និងកាហ្វេទឹកដោះគោ

ផលិតចេញពីទឹកដោះគោសុទ្ធ១០០% ដែលមានរសជាតិ ឆ្ងាញ់ខាប់ និងសម្បូរគ្រីម ធានាថាអ្នកនឹងជាប់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកបានភ្លក់វា។
មានតែមួយចំណុះប៉ុេណា្ណះ គឺ៨៣០ ម.ល